Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Διαφορές Web Designer vs Web Developer


Πολλοί μπερδεύουν τους ρόλους ανάμεσα στο WEB Design  και Web Development.
Οι διαφορές τους είναι οι εξής:
O Designer σχεδιάζει την αισθητική μορφή του Web site, τα χρώματα, το μενού και γενικά το στήσιμο της ιστοσελίδας που έχει επαφή με τον επισκέπτη… ενώ ο web developer ασχολείται με το Back End και την λειτουργικότητά του που έχει μόνο πρόσβαση ο διαχειριστής.
Οι Web Designers γνωρίζουν αρκετά καλά την σουίτα της Adobe για την κατασκευή των γραφικών και των προσχεδίων, όπως επίσης και CSS, JavaScript και Html. O Developer  χρησιμοποιεί βασικά Ruby, C, Python, PHP και .NET σαν βασικά του εργαλεία.
Οι web designers έχουν ποιο καλλιτεχνικές δυνατότητες ενώ οι Developers βασίζονται στις τεχνικές τους γνώσεις.
Οι Designers πρέπει να έχουν δυνατότητες σχετικές με την εμπειρία του χρήστη (UX Design) και  την  αίσθηση που απολαμβάνει από την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.  Οι Developers δεν έχουν επαφή με την λειτουργία αυτή.
Οι παραπάνω επισημάνσεις αφορούν γενικά τις δυο αυτές ειδικότητες και σίγουρα κάποιες στιγμές η μια με την άλλη επικαλύπτονται.
Χάρης Γρηγορελης
Graphic Designer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου